Phục hồi trang bị tổn hại

2016-01-11

 

 

Trong quá trình hành tẩu giang hồ, chư vị đại hiệp đã xông pha biết bao trận chiến để độc chiếm địa bàn tương trợ lẫn nhau luyện công cũng như khẳng định thanh danh của mình. Chẳng may vì quá hăng say vào đại cuộc chung mà bỏ quên việc tu rèn trang bị hoặc bị kẻ xấu rắp tâm hãm hại dẫn đến các trang bị bị tổn hại mất đi công lực và giảm phần lớn uy lực của bản thân!

Để những vật phẩm bị hư hỏng trở về trạng thái ban đầu với độ bền toàn vẹn. Chi tiết vật phẩm như sau:

Nội dung Ghi chú
- Mang vật phẩm bị hư hại tới gặp NPC Thợ Rèn tại các Thành Thị & Thôn Trấn

- Với trang bị hư hại là trang bị Xanh chúng ta sẽ phục hồi lại được nguyên vẹn độ bền với 20 Tiền Đồng.

- Với trang bị hư hại là trang bị Hoàng Kim chúng ta sẽ phục hồi lại được nguyên vẹn độ bền với 20 Tiền Đồng.