13/03 : Kịch bản mới - Thất Đại Thành Chiến !

2020-03-13

Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn mới và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của Võ Lâm Bí Sử sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi thiên tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình.

Vật phẩm liên quan

Công Thành Chiến Lễ Bao

Tham gia Thất Thành đại chiến nhận được

Nhấn chuột phải để sử dụng

NPC liên quan

 

Xa Phu Công Thành

Vị trí 398/324 Thành Đô

 • Thời gian báo danh: 18h00 - 18h45 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Chỉ có nhân vật là bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
 • Điều kiện báo danh: Cần 100 Khiêu Chiến Lệnh kèm theo 1.000 vạn lượng

 

( Hình minh họa )

 • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.

 

 ( Hình minh họa )

Lưu ý

 • Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.

 

 ( Hình minh họa )

 • 20h00 bắt đầu Thất Thành Đại Chiến.
 • 21h30 kết thúc Thất Thành Đại Chiến.

Lưu ý

 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ thuộc bang chiếm được thành có thể nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao tại NPC Xa Phu Công Thành nếu đạt 35 điểm tích lũy.

 

Qui tắc chiếm thành và Long Trụ

Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

 

 

Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.

Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).

 

 

Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó. 

Lưu ý : Một bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

Phần thưởng chiếm Long Trụ

Thành trì cai quảnPhần thưởng

Biện Kinh

5.000 vạn lượng

05 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

Nếu thành thị thuộc về bang hội "Xe" nhận thêm 1.500 Tiền đồng

Nếu thành thị thuộc về bang hội "Hào Kiệt" nhận thêm 1.500 Tiền đồng

Nhận thưởng lúc 22h00 thứ 2 tuần kế tiếp

Lâm An

5.000 vạn lượng

05 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

Nếu thành thị thuộc về bang hội "Hội Ngộ" nhận thêm 1.500 Tiền đồng

Nếu thành thị thuộc về bang hội "DuBai" nhận thêm 1.500 Tiền đồng

Nhận thưởng lúc 22h00 thứ 2 tuần kế tiếp

Tương Dương

5.000 vạn lượng

02 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

Nếu thành thị thuộc về bang hội "Xe" nhận thêm 500 Tiền đồng

Nhận thưởng lúc 22h00 thứ 2 tuần kế tiếp

Thành Đô

5.000 vạn lượng

02 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

Nếu thành thị thuộc về bang hội "Hội Ngộ" nhận thêm 500 Tiền đồng

Nhận thưởng lúc 22h00 thứ 2 tuần kế tiếp

Dương Châu

5.000 vạn lượng

02 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

Nếu thành thị thuộc về bang hội "DuBai" nhận thêm 500 Tiền đồng

Nhận thưởng lúc 22h00 thứ 2 tuần kế tiếp

Đại Lý

5.000 vạn lượng

02 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

Nếu thành thị thuộc về bang hội "Bú Sục" nhận thêm 500 Tiền đồng

Nhận thưởng lúc 22h00 thứ 2 tuần kế tiếp

Phượng Tường

5.000 vạn lượng

02 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

Nếu thành thị thuộc về bang hội "Hào Kiệt" nhận thêm 500 Tiền đồng

Nhận thưởng lúc 22h00 thứ 2 tuần kế tiếp

 

 • Lưu ý quan trọng : Bang hội chiếm lĩnh Lâm An sẽ tiến hành tranh thiên tử với bang hội chiếm lĩnh Biện Kinh , trong trường hợp một bang hội chiếm 02 thành trì nói trên trận đấu thiên tử sẽ không diễn ra
 • Bang hội chiếm thành vui lòng liên hệ Admin để cập nhật phần thưởng chi tiết và quy cách tham gia đại chiến thiên tử